About Isares intasan

เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต…04 ทศวรรษที่ 2480 เพลงชีวิตยุคบุกเบิก

ทศวรรษที่ 2480 เพลงชีวิตยุคบุกเบิก

ทศวรรษ 2480 คือจุดกำเนิดเพลงไทยสากลในแนว “เพลงชีวิต” และเพลงเสียดสียั่วล้อสังคม อันนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ “ศิลปิน” มีบทบาทสะท้อนภาพความทุกข์ยากของผู้คน การโกงกินของผู้แทน, นักการเมือง ออกมาในบทเพลงของเขา โดยมีสภาพสังคมระหว่างสงครามและหลังสงครามเป็นปัจจัยเกื้อหนุนContinue reading เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต…04 ทศวรรษที่ 2480 เพลงชีวิตยุคบุกเบิก